Ako postupovať

Ak ste sa rozhodli, že chcete bývať v rodinnom dome pri Bratislave, tak ste na správnom mieste.
ponúkneme vám pozemok za veľmi zaujímavú cenu v okolí Bratislavy - ponuka pozemkov tu.

v prípade že máte vybraný alebo už kúpený pozemok, vyberieme spoločne projekt, ktorý bude vhodný na daný pozemok. V našom tíme máme aj skúsených architektov a projektantov, ktorí vám vedia pripraviť vlastné riešenie projektácie rodinného domu vrátane vizualizácie ako exteriéru, tak aj interiéru vášho nového rodinného domu. Už pri samotnom návrhu rodinného domu je potrebné myslieť na jeho správne osadenie na pozemku, aby ste tak dosiahli energetickú úsporu aj vďaka vhodnému využitiu slnečnej energie. Najväčšie tepelné zisky dosiahneme orientáciou domu smerom na juh, kde najvhodnejší pomer presklenia je približne tridsať percent z celkovej plochy steny orientovanej na južnú stranu.

ďalším veľmi dôležitým krokom je rozhodnúť sa pre typ stavby a tiež aj materiál z ktorého dom budeme stavať, aby váš nový dom dosahoval veľmi dobré energetické vlastnosti. Je potrebné správne zvoliť orientáciu domu, materialy stien, okná a ich správne osadnie, výber vhodného materiálu na zateplenie, správna realizácia strechy a komína, ktorá zabezpečí v zimnom období maximálnu tepelnú izoláciu a pohodu a minimalizuje tepelné mosty a na druhej strane, v letnom období bráni prehrievaniu stavby.

Typy rodinných domov podľa spotreby energie

 • Domy s nízkou spotrebou energie - trieda C - šetria až 50 % energie na kúrení oproti bežným novostavbám
 • spotreba energie na vykurovanie je približne 60 kWh / m² za rok
 • Nízkoenergetické rodinné domy - trieda B - šetria až 70 % energie na kúrení oproti bežným novostavbám
 • spotreba energie na vykurovanie je max. do 50 kWh / m² za rok
 • Pasívne rodinné domy - trieda A - šetria až 90 % energie na kúrení oproti bežným novostavbám
 • spotreba energie na vykurovanie je max. do 15 kWh / m² za rok

Rozdelenie stavieb podľa spotreby tepla ( kWh/m2/ročne)

Čo najviac vplýva na výšku spotrebovanej energie v dome?

 • spôsob vykurovania rodinného domu a zohrievania úžitkovej vody
 • typ používaných elektrospotrebičov
 • typ materiálov použitých na izoláciu domu
 • typ okien a dverí

Kde najviac strácame teplo z domu?

 • najviac strát z pohľadu tepla sa stráca cez obvodové steny, podlahu a strechu rodinného domu
 • ďalej sú často veľké straty tepla cez nekvalitné okná, dvere, či zlé nastavené okná alebo nesprávny spôsob vetrania.

Preto pri nami realizovanej výstavbe rodinného domu dbáme na výber kvalitných materiálov. Kvalita zateplenia domu sa definuje pomocou súčiniteľa prestupu tepla označovaného ako U a udáva sa v (W/m2K). Požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla pri nízkoenergetických rodinných domoch je max. 0,25W/m2K, pričom nami realizovaná výstavba nízkoenergetický rodinných domov dosahuje hodnoty U= 0,105 až 0,178 W / m2K v závislosti na hrúbke a type zateplenia. Viac info o paramentroch ako tepelný odpor, súčiniteľ prestupu tepla alebo súčiniteľ tepelnej vodivosti nájdete v časti o technológiach.

Energetická trieda - vyjadruje množstvo energie ktorú potrebuje dom na kúrene, ohrev vody, osvetlenie, klimatizáciu prepočítanú na jeden meter štvrcový plochy budovy. Každá trieda je ohraničená min. a max. hodnotou. V súčasnosti bežne stavané domy sú v triede C až D (tehlové a porobetónové domy). Rada: Volíme stavebné a konštrukčné systémy tak, aby sme mohli dosiahnúť maximálnú možnú energetickú úsporu.

Jednotlivé budovy sa v rámci svojich kategórií zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G. Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie, a tým aj najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A prípadne B, najmenej hospodárne budovy majú triedu G. Každá energetická trieda sa vyjadruje číselným rozpätím a je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove (napr. vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia, osvetlenie), ktoré sú vyjadrené čiastkovými energetickými triedami. Trieda B je definovaná ako nízkoenergetický dom. Triedu A majú pasívne domy s minimálmymi požiadavkami na energiu.

Materiál a technológia výstavby rodinného domu:

Tehlový rodinný dom

Výstavba murovaných tehlových domov pri BratislaveNajčastejšie používame 30 alebo 38 cm Porotherm + 10cm polystyrén. Doba výstavby murovaného rodinného domu je približne 6 až 8 mesiacov v závislosti od zložitosti stavby. Výhodou tehlových rodinných domov je tradičnosť materiálu. Používame buď klasické tehly, alebo tzv. presné, teda brúsené tehly (Porotherm Profi Dryfix), ktoré sa murujú pomocou polyuretánovej peny.

Montovaný rodinný dom

Najčastejšie používame kanadský oceľový systém skeletu alebo drevenný skelet. Výhodou je nižšia cena, zo zastavanej plochy domu zostáva väčšia úžitková plocha, nakoľko obvodové múry sú tenšie a dosahujú pri tejto hrúbke lepšie tepelno izolačné vlastnosti, a v neposlednom rade je výhodou aj rýchlosť výstavby, ktorá sa pohybuje od 3 do 4 mesiacov.

 • po výbere pozemku, technológie výstavby a projektu sa teda projekt presne prispôsobí podľa Vašich požiadaviek a tiež aj podľa umiestnenia domu na pozemku a jeho orientácie na svetové strany.
 • vypočíta sa jeho presná cena v závislosti akou technológiou bude stavaný, či montovaný alebo tehlový dom, v závislosti na úžitkovej ploche domu
 • v prípade potreby s vami prejdeme možnosti prefinancovania nehnuteľnosti bankou - teda úver. Naša odborná finančná poradkyňa, ktorá už získala niekoľko prestížnych ocenení vám pripraví komplexné riešenie prefinancovania vašeho nového domu.
 • dohodneme presný postup financovania - zálohové platby podľa jednotlivých etáp a podpíšeme zmluvu o dielo medzi vami a našou spoločnosťou ECO-DOMOV
 • vybavenie stavebného povolenia - približne 4 týždne
 • výstavba rodinného domu - 3 až 4 mesiace pri montovanom dome a cca 6 až 8 mesiacov pri tehlovom dome
 • počas výstavby zabezpečíme aj napojenie rodinného domu na IS. V prípade potreby zabezpečíme aj realizáciu osadenia a zapojenia čističky odpadových vôd.
 • kolaudácia, certifikácia rodinného domu a jeho odovzdanie - vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia, zápis do katastra nehnuteľností a vydanie listu vlastníctva.

V prípade záujmú ponúkame možnosť aj termovízneho merania, čo predstavuje nekontaktné meranie teploty pre stanovenie rozloženia teplotných polí na povrchu postaveného domu. Konkrétne snímky z termovízneho merania domu, ktorého výstavbu sme realizovali:

Termosnímka rodinného domu